Načítavam stránku...

Už v poradí 16. ročník odovzdávania prestížnej Vontoblovej ceny sa uskutočnil 27. 11. 2013 v Spoločenskej miestnosti na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave. Za účasti guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, CSc., zástupcov Bank Vontobel Zürich, pána JUDr. Ladislava Dianišku a pána Ing. Ľubomíra Huťana, boli slávnostne odovzdané ceny za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii nasledovne:

  1. miesto Ing. Lukáš Herbrik s témou diplomovej práce Hladké a dokumentárne inkasá v medzinárodnom obchode. Vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
  2. miesto Ing. Martin Druga s témou diplomovej práce Offshore centrá v medzinárodnom podnikaní (s bližším zameraním na krajiny EÚ). Vedúcou práce bola Ing. Viera Ružeková, PhD.
  3. miesto Ing. Žaneta Regecová s témou diplomovej práce Vplyv finančno-hospodárskej krízy na zmeny spotrebiteľského správania. Vedúcou práce bola Ing. Simona Škorvagová, PhD.

Ocenení okrem finančnej odmeny majú možnosť absolvovať týždennú stáž v Bank Vontobel Zürich. Po slávnostnom akte sa prítomní presunuli do Národnej banky Slovenska, kde v spoločnosti guvernéra Národnej banky strávili príjemné popoludnie pri dobrom jedle a víne.

 

Fotogaléria

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?