V poradí už 2. ročník odborného aj laického hodnotenia turistických regiónov Slovenska zabezpečil tím pracovníkov a študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (OF) a tak na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour mohol dekan fakulty odovzdať cenu KrištOF 2013 víťazným regiónom.

Cena KrištOF vznikla ako študentský projekt v rámci diplomovej práce a symbolicky spája v sebe patróna cestovateľov Krištofa ako aj iniciálu Obchodnej fakulty. Ide o prestížne ocenenie úsilia aktivistov Okresných organizácií cestovného ruchu, ktoré vyplýva z výsledkov hlasovanie návštevníkov našich regiónov. Cieľom ocenenia je tiež podporiť malých a stredných podnikateľov v kooperačných aktivitách na úrovni regiónov, keďže sa OF zaoberá tvorbou stratégií ako aj odborným vzdelávaním na podporu rozvoja potenciálu nášho cestovného ruchu.

 

V roku 2013 sa tak najlepšie darilo regiónu Malej Fatry, ktorý nazbieral najviac bodov za najlepšie ubytovacie zariadenia v kategóriipenzióny a regiónu Banskej Štiavnice, ktorý získal cenu za atraktívnosť a pestrosť celkovej ponuky všetkých typov zariadení cestovného ruchu.

Pri slávnostnom odovzdávaní dekan OF Ing. Štefan Žák, PhD. zároveň vyhlásil 3. ročník tejto súťaže, v ktorom je možné hodnotiť zariadenia regiónov počas celého roka 2014.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.