Dňa 6.5.2014 sa uskutočnilo finálové kolo ŠVOČ  Obchodnej fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave. V tomto roku si Obchodná fakulta pripomína 45. výročie svojho založenia, a tak aj tento ročník bol do istej miery pamätný. Čestným predsedom komisie bola prof. Ing. Helena Strážovská, PhD., ktorá sa na vzniku a organizácii súťaže podieľala.

V kategórii študentov prvého stupňa štúdia bolo prezentovaných 13 prác a v kategórii študentov druhého stupňa štúdia bolo prezentovaných 6 prác. Komisia a tiež prítomní hostia konštatovali, že všetky prezentované práce boli na vysokej úrovni. Je potešiteľné, že študenti pristupujú k aktivitám, ktoré presahujú rámec ich povinností s takou zodpovednosťou  a odhodlaním, aké preukázali na súťaži. Motiváciou pre študentov je aj morálne a finančné ocenenie najlepších prác. 

V ročníku ŠVOČ akademického roka 2013/2014 sa na popredných miestach umiestnili títo študenti:

Za I. stupeň štúdia:

  1. miesto získal študent 1. roč. štúdia Marek ZELENIAK s témou práce „SMART: Návrh nástroja na neustále zlepšovanie udržateľných podnikateľských aktivít“, vedúcou práce bola Ing. Mária Vasiľová, PhD.,
  2. miesto získali študentky 1. roč. štúdia Bibiána SOTÁKOVÁ a Karina ZUŠŤÁKOVÁ so spoločnou témou práce „Ako Power Coffe „nakopla“ študentov na OF“, vedúcou práce bola Ing. Katarína Chomová, PhD.,
  3. miesto získala študentka 2. roč. štúdia Lucia KOVÁČIKOVÁ s témou práce „Ukazovateľ zahraničného obchodu „Trade in Value Added (TiVA)““, vedúcim práce bol Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

 

Za II. stupeň štúdia:

  1. miesto získali študentky 1. roč. štúdia Bc. Eva BUČÁNYOVÁ, Bc. Simona FANČOVIČOVÁ, Bc. Veronika FANDLOVÁ Bc. Zdenka FÁBEROVÁ so spoločnou témou práce „Návrh produktu Moja karta“, vedúcou práce bola Ing. Ľubica Knošková, PhD.,
  2. miesto získal študent 2. roč. štúdia Bc. Martin DANYS s témou práce „Affiliate portál“, vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.,
  3. miesto získali študentky 1. roč. štúdia Bc. Zuzana KONRÁDOVÁBc. Lucia KOŠÍKOVÁ, Bc. Nikola KOVAČOVICOVÁBc. Dagmar KRAUSOVÁ a Bc. Gabriela KRIŽANOVÁ so spoločnou témou práce „Marketingový prieskum – spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s.“, vedúcim práce bol Ing. Peter Filo, PhD. 

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.