Načítavam stránku...

Dňa 31. mája 2016 privítal prorektor pre zahraničné vzťahy Mgr. Boris Mattoš, PhD. na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave významného austrálskeho profesora Clivea Hamiltona, ktorý nás počas svojej návštevy poctil prednáškou na tému Antropocén: nová a nebezpečná epocha v histórii Zeme.

Profesor vo svojej verejnej prednáške priblížil novú geologickú epochu, do ktorej ľudstvo vstúpilo - Antropocén, ku ktorej vzniku došlo v dôsledku zásahu ľudstva do vývoja planéty v predošlom období nazývanom Holocén. Práve v dôsledku ľudských zásahov do životného prostredia dochádza k zmenám podnebia a degradácii životného prostredia, čo zapríčiňuje zvýšený výskyt prírodných katastrof. Profesor poukázal na skutočnú hrozbu ľudskej nadvlády nad Zemou, pričom ľudstvo nie je schopné kontrolovať svoju činnosť. Po prednáške nasledovala diskusia s odborníkmi z radov mladých vedeckých pracovníkov ako aj študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Profesor taktiež absolvoval seminár s doktorandmi Fakulty medzinárodných vzťahov, počas ktorého si vypočul prezentácie doterajšieho výskumu jednotlivých účastníkov stretnutia, ktorým následne odovzdal cenné rady v oblasti metodológie a výskumu dizertačných prác.    

Profesor Clive Hamilton je austrálskym akademikom a autorom viacerých kníh, medzi nedávnopublikované patria: Requiem for a Species: Why We Resist the Truth About Climate Change a Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering. Založil Austrálsky inštitút, popredný progresívny národný think tank. V roku 2008 bol menovaný za profesora verejnej etiky na Univerzite Charles Sturt v Canberre. Pôsobil na rozličných hosťujúcich akademických pozíciách vrátane Univerzity v Yale a Oxfordskej univerzity. V súčasnosti hosťuje na Inštitúte politických vied Sciences Po v Paríži.

Návšteva profesora Clivea Hamiltona sa uskutočnila v rámci projektu EDGE: Environmental Diplomacy and Geopolitics, ktorý je podporovaný z Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie - Horizont2020.

 

Fotogaléria

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?