Načítavam stránku...

4. 5. 2016 sa uskutočnila záverečná prezentácia pilotného projektu Bankademy, ktorý prebehol v letnom semestri 2015/2016 v spolupráci s Tatra bankou, a.s. Na projekte Bankademy spojili sily Obchodná fakulta a Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a partner z praxe Tatra banka, a. s. 

Pilotný projekt Bankademy ukázal, že je prospešné a nevyhnutné podporovať projekty spojené s praxou. Študenti, ktorí absolvovali projekt Bankademy mali možnosť stretnúť sa s reálnym projektom z praxe, s manažérmi Tatra banky, a. s., ktorí boli priamo ich lektormi. V spojení s lektormi z Tatra banky, a. s. a expertmi z Ekonomickej univerzity v Bratislave vznikli vysoko kvalitné projekty. Projekt Bankademy splnil hlavný cieľ - všetci absolventi Bankademy boli pozvaní na pracovný pohovor v Tatra banke.

Študenti mali možnosť pracovať na reálnom projekte v oblasti projektového financovanie a stretávať sa s manažérmi Tatra banky, a. s. Kvalita projektov bola na takej vysokej úrovni, že sa študenti zúčastnia reálneho stretnutia s klientom.

Projekt Bankademy bude pokračovať aj v nasledujúcich semestroch. Prioritne je určený pre prvákov 2. stupňa štúdia na Národohospodárskej a Obchodnej fakulte, ktorí majú možnosť po absolvovaní Bankademy pokračovať na trainee programe priamo v Tatra banke, a. s.; a pre druhákov 2. stupňa štúdia Národohospodárskej a Obchodnej fakulty, ktorí ďalej majú možnosť zamestnať sa v tejto inštitúcii.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte Bankademy, alebo aj iných pripravovaných projektoch, prosím, kontaktujte nás emailom na: veronika.nekolova@euba.sk.

bankacademy1

bankakademy

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?