Načítavam stránku...

Podľa vyjadrení študentov Winefest na Obchodnej fakulte patrí medzi podujatia, na ktorého ďalší ročník sa tešia už v momente, keď končí ten aktuálny. Je veľmi príjemné na Winefeste stretnúť tých študentov, ktorí sa podieľali na organizovaní prvých ročníkov a počuť, že celý rok naň čakali, aby sme spoločne ukončili a oslávili záver semestra.

Hoci v tomto roku sme organizovali 4. ročník Winefestu, musím povedať, že každý jeden rok je niečím iný. Miesto a obdobie organizovania zostáva zachované – Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave a koniec letného semestra; menia sa študentské tímy, ktorým vďačíme za toto podujatie a vinárstva, ktoré zastupujú. Zaujímavé je, že Winefest do dnešného dňa organizovalo celkovo 32 tímov študentov, pričom sa vystriedalo až 30 vinárstiev (za 4 roky organizovania tohto podujatia sa iba 2 vinárstva zopakovali). Tento ročník bol jedinečný v tom, že na Winefeste sa prostredníctvom študentov odprezentovali predovšetkým malé, tradičné vinárstva, ktoré nie sú komerčne známe, napr. Vinárstvo Michal Bažalík, Rodinné vinárstvo Ďurík, Vinářství Výmola, Maduc, Branislav Pútec - Natali, Víno Miro Dudo, a potom väčšie a v povedomí ľudí známejšie: Golguz a Víno Levice.

Winefest, ktorý sa konal 4. 5. 2016 ako súčasť celodennej Jarnej univerzity, predstavuje záverečný workshop agrobio klubu, ktorý funguje v rámci predmetu podnikanie v praxi. Cieľom je, aby študenti mali možnosť prepojiť svoje teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami vinárov. Na Winefeste vystupujú študenti v úlohe obchodných zástupcov vinárstiev, s ktorými si vlastnými silami dohadujú spoluprácu i podmienky spolupráce. V priebehu semestra si otestujú na vlastnej koži svoje vyjednávacie schopnosti, ako prebiehajú obchodné stretnutia, ktorých cieľom je dohodnúť si čo najlepšie dodacie podmienky. Rovnako zažijú, čo všetko obnáša zorganizovanie podujatia – od plánovania a odhadu návštevnosti, plánovania zásob, zabezpečenie občerstvenia, výzdoby interiéru až po marketingovú podporu pre prilákanie čo najväčšieho počtu účastníkov za stanovených obmedzujúcich podmienok. Na Winefeste zase prehlbujú svoje obchodnícke a komunikačné zručnosti. Niekomu by sa mohlo zdať zameranie na víno zvláštne, no pravdou je, že v dnešnej dobe sa oplatí vedieť aspoň základy o víne a zásadách degustácie, nakoľko sa stalo súčasťou mnohých spoločenských podujatí a vinárska kultúra na Slovensku sa stále rozvíja.

 

Fotogaléria

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?