Načítavam stránku...

Doobeda 4. 5. 2016 prebiehalo v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti Konferencia ŠVOČ 2016 ako súčasť celodenného podujatia pod názvom Jarná univerzita.

Zastúpenie študentov a študentských tímov bolo v tomto roku skutočne bohaté – do fakultného kola postúpilo 11 tém, ktoré riešili 4 tímy študentov a 7 jednotlivcov z 1. stupňa štúdia, a 4 témy riešené študentami 2. stupňa štúdia individuálne. Tematicky pokrývali širokú paletu problémov z obchodno-vedných disciplín - marketingovo orientované riešenia pre potreby hospodárskej praxe, inovácie v oblasti vzdelávania, retailu, cestovného ruchu; dynamicky sa rozvíjajúce „gazely“ a rýchlo rastúce podniky, spoločenská zodpovednosť firiem, medzinárodný obchod a pod.

Po každej prezentácii boli súťažiaci podrobení odbornej diskusii s členmi komisie aj účastníkmi konferencie ŠVOČ. Na základe toho, ako sa vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Hodnotiaca komisia a prítomní hostia konštatovali vysokú úroveň odbornosti študentov. Je chvályhodné, že študenti sa zapájajú do aktivít, ktoré presahujú rámec ich povinností. Keďže počet ocenených miest je limitovaný, členovia hodnotiacej komisie nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

1. stupeň

  • 1. miesto získal Martin Garaj s prácou na tému Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností, ktorej vedúcim práce bol Ing. Dušan Steinhauser
  • 2. miesto získal Martin Mondok s prácou tému Podnikateľský pán "Posilňovňa Silver Line". Vedúcou práce bola Ing. Iveta Fodranová, PhD.
  • 3. miesto získala Simona Stratená s prácou na tému Vplyv ropy na vývoj HDP Slovenska. Vedúcim práce bol Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

2. stupeň

  • 1. miesto získala Bc. Miroslava Prváková s prácou na tému Súčasný stav a vývojové tendencie na trhu práce, ktorej vedúcou bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.
  • 2. miesto získala Bc. Miriama Lipčáková s prácou na tému Perspektíva rýchlo rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku. Vedúcou práce bola Ing. Iveta Fodranová, PhD.
  • 3. miesto získal Bc. Alexander Frasch s prácou na tému Severný Cyprus ako nová destinácia na slovenskom trhu, inovatívne možnosti propagácie a podpory predaja v krízových časoch. Vedúcim práce bol Ing. Ján Rudolf, PhD.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov a tvorivých síl aj v budúcnosti!

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?