V utorok 1. decembra 2015 sa uskutočnil prvý ročník Vianočnej univerzity, ktorý pripravili v rámci svojich predmetov a programu Talentway študenti Obchodnej fakulty.

Obchodná fakulta ožila vianočným duchom a prekvapila nielen účastníkov z radu študentov a učiteľov, ale i samotných organizátorov. Nimi boli hlavne študenti prvého ročníka predmetu marketing, ktorí sa vďaka príprave vianočného podujatia naučili ako robiť marketing v praxi, to znamená od zistenia potrieb zákazníka, marketingového výskumu, marketingovej kampane až po samotné realizovanie podujatia. To, že to prváci zvládli, svedčí nielen vysoký počet návštevníkov, ale aj zisky z predaja, ktoré boli pre mnohých ich prvými zárobkami. Návštevníci si mohli okrem nákupu darčekov pochutiť na vianočných dobrotách či pripiť s vianočným punčom.

K projektu sa pridali aj študenti štvrtého ročníka predmetu inovačný manažment, ktorí prezentovali výsledky semestrálnych projektov pre partnerov z praxe, ako napríklad značky Bikonur, Mommina, Marsen či spoločnosť Lidl.

Program Vianočnej univerzity bol rovnako bohatý ako stánky študentov. O otvorenie trhov a rozsvietenie stromčeka sa postaral dekan Obchodnej fakulty Štefan Žák, ktorý vysoko ocenil a privítal aktivitu študentov a poďakoval tvorcom Vianočnej univerzity Kataríne Chomovej a Petrovi Filovi za skvelú organizáciu celej akcie. O zábavu sa ďalej postarala roková skupina Paradox či latino a break dance tanečníci. 

 

Kontakt pre ďalšie informácie

Ing. Katarína Chomová, PhD.
email: 
tel.: +421 948 417 008

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.