25. septembra 2015 sa v rámci festivalu vedy pod názvom Európska noc výskumníkov 2015 v bratislavskej Starej tržnici a vo V-klube na námestí SNP predstavilo viac ako 70 vedeckých stánkov a takmer 500 vedcov, medzi ktorými nechýbal stánok Obchodnej fakulty a 4 ľudia z Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru – Rastislav Strhan, Alena Dudeková, Malgorzata A. Jarossová, Vanda Rogovská a Paulína Krnáčová. Pre spopularizovanie vedy si vybrali aktivity, ktoré boli vymyslené hlavne pre mladých návštevníkov, no ako sa presvedčili na vlastné oči, v konečnom dôsledku boli poučné a zábavné aj pre mladšie ročníky.

Tematicky vychádzali zo súčasného vedeckého zamerania katedry a orientovali sa na problematiku tradičných a regionálnych potravín, ktoré majú stanovené presné (či prísne?) kritéria pôvodu / postupov výroby a spracovania / označovania na úrovni celej Európskej únie.

Princíp hry „Poznáš regionálne a tradičné slovenské potraviny?“ spočíval v priradení obrázkov 18 slovenských potravín, ktoré sú v súčasnosti registrované v súlade s Politikou kvality EÚ v jednej z troch kategórií: (1) chránené označenie pôvodu, (2) chránené zemepisné označenie a (3) zaručene tradičná špecialita, k ich slovnému označeniu na kartičkách. Po splnení úlohy v rámci kratších či dlhších rozhovor sa zvedaví návštevníci mohli dozvedieť viac o jednotlivých regionálnych a tradičných potravinách, o podmienkach registrácie potravín do troch uvedených kategórií, o základných rozdieloch medzi jednotlivými kategóriami, ale mnohokrát sa reč zvrtla na kvalitu a bezpečnosť potravín na trhu vo všeobecnosti. Na ilustráciu existencie Politiky kvality EÚ aj v ostatných krajinách EÚ boli k dispozícii aj obaly tradičných a regionálnych potravín z ďalších krajín Európskej únie.

Kto sa pri stánku Obchodnej fakulty pristavil, mohol si otestovať aj svoj čuch prostredníctvom tzv. skúšky čuchu, ktorá sa realizuje pri testovaní rozlišovacích schopností hodnotiteľov senzorickej analýzy. Úlohou bolo určiť vôňu predložených 12 vzoriek vôní v pripravených ampulkách. Zvyčajne (aj na základe skúseností z výučby) nie je problémom spoznať vôňu, prevažnej väčšine je vôňa známa, ale identifikovať ju, t.j. priradiť jej konkrétne pomenovanie, o akú vôňu ide.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.