Opäť po roku sme sa 23. 4. 2015 mohli presvedčiť o kvalitách, vedeckej a odbornej úrovni našich študentov, ktorí prezentovali výsledky svojich prác na fakultnom kole ŠVOČ, kam sa posunuli na základe nominácie komisií z jednotlivých katedier.

V tomto ročníku sa do fakultného kola prebojovali 4 študenti 1. stupňa štúdia a 6 študenti 2. stupňa štúdia. Po odprezentovaní výstupov z riešených prác samotnými súťažiacimi, nasledovala diskusia, v priebehu ktorej študenti odpovedali na  vysokej odbornej úrovni na častokrát záludné otázky hodnotiacej komisie. Tí, ktorí sa najlepšie vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Hodnotiaca komisia a prítomní hostia konštatovali vysokú úroveň odbornosti študentov. Je chvályhodné, že študenti sa zapájajú do aktivít, ktoré presahujú rámec ich povinností. Keďže počet ocenených miest je limitovaný, členovia hodnotiacej komisie nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

za 1. stupeň štúdia

1. miesto získala Paulína OČKAJOVÁ s témou práce Vplyv Abenomiky na ekonomiku Japonska, ktorej vedúcou práce bol Ing. Ján Dráb

2. miesto získala Alexandra LUKÁČOVÁ s témou práce Nové trendy v oblasti komunikácie spoločnosti Martinus.sk so zákazníkom, ktorej vedúcou práce bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.

3. miesto získala Daniela REJDUGOVÁ s témou práce Ruské potravinové embargo a jeho vplyv na medzinárodné spoločenstvo. Vedúcim práce bol Ing. Lukáš Harvánekza

 

2. stupeň štúdia

1. – 2. miesto získala Bc. Zuzana KOĽADOVÁ s prácou na tému Zhodnotenie súčasných zahranično-obchodných vzťahov EÚ s Ruskou federáciou na základe indexu komplementarity, ktorej vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

1. – 2. miesto získala Bc. Jana SOTÁKOVÁ s prácou na tému Dovoz mongolskej kašmírovej látky. Vedúcou práce bola Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.

3. miesto získala Bc. Mária POTANKOVÁ s prácou na tému Testovanie účinnosti inovovanej metodiky brand personality, ktorej vedúcou práce bola Ing. Mgr. Janka Kopaničová, PhD.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.