Profesorka Novacká z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour workshop „Cestovný ruch a kvalita“, ktorý sa konal 30. januára 2015 v Kinosále Incheby Expo Arény v Bratislave. Na workshope vystúpili významní predstavitelia hospodárskej praxe:

  • Ing. Ivana Magátová, riaditeľka sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • PhDr. Ivona Fraňová, PhD., prezidentka AICES.

V mene fakulty uviedol rokovanie Ing. Peter Drábik, PhD., prodekan pre PR. Projekt hodnotenia kvality formou Mystery shoppingu v podnikoch, ktoré poskytujú služby účastníkom cestovného ruchu predstavila prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., a uviedla študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Peter Stoličný, Viera Kopecká, Matej Jurišta, Martina Komorová, Lucia Koprdová a Tomáš Gajdoš prezentovali výstupy vlastného výskumu v Aquacity Poprad, v SND Bratislava, v Grandhoteli Praha, Thalmeineri Trnava a v Múzeu Janka Kráľa Liptovský Mikuláš.

Prítomní predstavovali široké spektrum odbornej verejnosti z rôznych oblastí (ministerstvá, záujmové združenie pôsobiace v cestovnom ruchu, zástupcovia miest obcí a regiónov, novinárska obec, zástupcovia vysokých a stredných škôl, študenti). Po skončení mnohí hostia vyslovili obdiv nad vysokou úrovňou prezentovaných informácií a spracovaných štúdií študentmi Obchodnej fakulty pod vedením profesorky Novackej. 

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.