V posledných rokoch organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR je snahou organizačného výboru každý ročník ozvláštniť niečím novým. Tentokrát sa 9. ročník konferencie uskutočnil v externom prostredí  – vo Vzdelávacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave VIRT, neďaleko Komárna, v dňoch 4. a 5. decembra 2014.

V prvý rokovací deň sa nielen slávnostného otvorenia konferencie, ale aj poobedného rokovania v sekciách, zúčastnili významní predstavitelia Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej Obchodnej fakulty – prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.; a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Štefan Žák, PhD.

Účastníci konferencie prezentovali výsledky svojej vedeckej činnosti a následne prebiehala podnetná a tvorivá diskusia o vysoko aktuálnych témach ich vedeckého zamerania  v dvoch sekciách: Inovatívny marketing a Manažment podniku, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí.

Vedecká časť programu konferencie vyvrcholila návštevou neďalekého Wellness hotela Patince**** a následne spoločenským večerom, kde si mohli účastníci zregenerovať svoje sily, lepšie sa spoznať a dohodnúť prípadné spoločné projekty v budúcnosti.

Ako sa stalo zvykom, aj v tomto roku mali gestori a moderátori v jednotlivých sekciách za úlohu vybrať príspevky, ktoré boli ocenené Cenou dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za najlepší príspevok. Víťazmi sa stali:

Ing. Ladislav Faith (Obchodná fakulta EU v Bratislave) v sekcii Inovatívny marketing

Ing. Dušan Steinhauser  (Obchodná fakulta EU v Bratislave) v sekcii Manažment podniku, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí

Môžeme konštatovať, že priebeh i program konferencie prispel  k naplneniu stanoveného cieľa: posilnenie transferu poznatkov  v oblasti ekonomických vied na úrovni vedeckého bádania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Už teraz sa tešíme na ďalší – jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2015!

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.