26. november 2014 sa na Obchodnej fakulte niesol v znamení odovzdávania prestížnej ceny Dr. h. c. Dr. Hansa Vontobla, ktorý s fakultou spolupracuje už 17 rokov. 

Vontoblova cena sa udeľuje v spolupráci s Nadáciou Merkúr za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii.

V poradí  sedemnástykrát boli za prítomnosti guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, CSc.; JUDr. Ladislava Dianišku a Ing. Ľubomíra Huťana z Bank Vontobel Zürich; prorektora pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.; dekana Obchodnej fakulty Ing. Štefana Žáka, PhD. a zástupcov komisie, ktorá hodnotila prihlásené diplomové práce, ocenení títo absolventi:

  1. miesto získal Ing. Daniel Báchor s diplomovou prácou na tému "Vplyv SEPA nástrojov na platobnú disciplínu a riadenie vzťahov k zákazníkom v medzinárodnom obchode", vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
  2. miesto získala Ing. Hana Petríková s diplomovou prácou na tému "Tendencie vývoja medzinárodnej finančnej regulácie",ktorej vedúcou bola Ing. Erika Mária Jamborová, PhD.
  3. miesto získala Ing. Michaela Schönová s diplomovou prácou na tému "Banková únia a budúcnosť eurozóny". Vedúcou práce bola Ing. Andrea Vargová, PhD.

Okrem finančnej odmeny čaká na absolventov možnosť absolvovať týždennú stáž v Bank Vontobel Zürich. Po skončení odovzdávania Vontoblovej ceny boli ocenení spolu s vedúcimi záverečných prác pozvaní na slávnostný obed do Národnej banky Slovenska v spoločnosti vzácnych hostí, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.