Načítavam stránku...

Tradične, ako každý rok, 14. októbra 2016 sa konala exkurzia do susednej Českej republiky v rámci predmetu geografia cestovného ruchu pre študentov 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách.

Počas exkurzie si študenti prezreli pozoruhodnú renesančnú stavbu Veľkomlyna v Slupi, za ktorú Technické múzeum v Brne získalo 1. miesto v súťaži Gloria musaealisse. Exkurzia pokračovala prehliadkou hradného komplexu Znojemského hradu a románskej Rotundy svätej Kataríny, ktorá svojimi zachovanými nástennými maľbami z roku 1134 predstavuje výnimočnú pamiatku v celom románskom umení Európy. Poslednou atrakciou exkurzie bola prehliadka unikátneho Znojemského podzemí pozostavujúceho zo systému podzemných chodieb a pivníc, dlhých takmer 27 km, ktoré patrí k unikátnym historickým pamiatkam nielen v Českej republike, ale i v rámci strednej  Európy.

Exkurziu pripravovali a viedli: študenti, Ing. Juraj Litomerický, PhD. a Ing. Iveta Fodranová, PhD. z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?