Načítavam stránku...

Panelová diskusia so zaujímavými hosťami, ktorá sa uskutočnila 24. 10. 2016 o 17:00 pod taktovkou Ekovižn klubu a študentov z OIKOSu.

24. októbra 2016 o 17:00 sa v rámci klubovej činnosti Obchodnej fakulty a spolupráce s praxou uskutočnila panelová diskusia na tému „Odpady – trhový artikel alebo kopa smeti?" 

Panelovej diskusie sa zúčastnili predstavitelia spoločností:

  • RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA - AVE SK odpadové hospodárstvo
  • Mgr. Ivana Maleš - Inštitút cirkulárnej ekonomiky
  • Mgr. Radoslav Oliver Košík – JRK Waste Management, s. r. o.
  • Mgr. Marek Brinzík – NATUR-PACK, a. s.

 

Diskutovalo sa o zákone o odpadoch, o jeho reálnom dopade na systém odpadového hospodárstva, o envirovýchove a spôsobe recyklácie druhotných surovín ako i o uplatnení absolventov na trhu odpadového hospodárstva.

Diskusie sa zúčastnilo cca 30 študentov najmä z Obchodnej fakulty, ale prišli i študenti z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Právnickej fakulty UK v Bratislave a Strojníckej fakulty STU v Bratislave. 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?