Načítavam stránku...

Dňa 14.11.2016 o 17:00 sa v priestoroch Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila panelová diskusia na tému „ECO & DESIGN“. Panelovej diskusie sa zúčastnili predstavitelia slovensko-fínskej spoločnosti Solved.

Viceprezident spoločnosti Ing. Radoslav Mizera predstavil spôsob dizajnovania výrobkov formou, ktorá znižuje negatívne vplyvy a dopady na životné prostredie. V diskusii sa študenti okrem iného dozvedeli o medzinárodnej online platforme, ktorá prepája expertov z celého sveta pri hľadaní optimálnych riešení projektov z oblasti udržateľnosti.
Diskusie sa zúčastnilo cca 35 študentov najmä z Obchodnej fakulty, ale prišli i študenti z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a z Vysokej školy manažmentu.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?