Načítavam stránku...

Šťastie má ten, koho živí práca, ktorú má rád. Ak sa k tomu pridá aj cestovanie, job snov má reálne kontúry práce sprievodcu v cestovnom ruchu.

Na prednáškach  geografie cestovného ruchu pre študentov 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, študijného programu podnikanie v službách a cestovnom ruchu sme v stredu 23. novembra 2016 mali možnosť privítať top sprievodcu cestovného ruchu Ing. Romana Liptáka, absolventa Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem skutočne pútavej prednášky o krajinách Ázie, doplnenej originálnymi fotografiami, sa študenti mohli presvedčiť, že povinnou výbavou top sprievodcu cestovného ruchu je nielen profesionálne zvládnutie práce s turistickými informáciami, ale v rozhodujúcej miere aj komunikačné schopnosti, charizma a samotná osobnosť sprievodcu.

 kscr liptak

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?