Načítavam stránku...

19. ročník slávnostného odovzdávania Vontoblovej ceny, ktoré sa konalo 30. novembra 2016 v spoločenskej miestnosti V1, malo zvláštnu atmosféru, nakoľko 3. januára 2016 pozemský svet opustil dlhoročný podporovateľ a priateľ Obchodnej fakulty, ktorého meno samotná cena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii nesie, - Dr. h. c. Dr. Hans Vontobel. 

Okrem minúty ticha venovanej Dr. h. c. Dr. Hansovi Vontoblovi ako prejav úcty tejto výnimočnej osobnosti, JUDr. Ladislav Dianiška, zástupca Bank Vontobel Zürich sa v príhovore vrátil v spomienkach a pripomenul všetkým prítomným zopár zážitkov s pánom Vontoblom, ktorý napriek veľkému úspechu v oblasti bankovníctva, zostal "obyčajným" a skromným človekom.

Vontoblova cena sa udeľuje v spolupráci s Nadáciou Merkúr a Bank Vontobel Zürich. Za prítomnosti JUDr. Ladislava Dianišku a Ing. Ľubomíra Huťana z Bank Vontobel Zürich; rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.; dekana Obchodnej fakulty Ing. Štefana Žáka, PhD. a zástupcov komisie, ktorá hodnotila prihlásené diplomové práce, a pozvaných hostí boli ocenení títo absolventi:

1.  miesto získal Ing. Róbert Malcho s diplomovou prácou na tému "Možné smery účinnejšej regulácie finančných trhov (finančných inštitúcií) v národnom a medzinárodnom prostredí", vedúcim práce bol Ing. Edmund Fifek, PhD.

2.  miesto získal Ing. Juraj Bronček s diplomovou prácou na tému "Konzekvencie medzinárodnej expanzie čínskeho juanu na konkurencieschopnosť EÚ", ktorého vedúcim práce bol prof. Ing Peter Baláž, PhD.

3.  miesto získala Ing. Zuzana Kudlačová s diplomovou prácou na tému "Ochrana bankového tajomstva v podmienkach liberalizácie pohybu kapitálu v 21. storočí". Vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.

Okrem finančnej odmeny čaká na absolventov možnosť absolvovať týždennú stáž v Bank Vontobel Zürich. Po skončení odovzdávania Vontoblovej ceny boli ocenení spolu s vedúcimi záverečných prác pozvaní na slávnostný obed do Hotela Devín v spoločnosti vzácnych hostí, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?