Načítavam stránku...

Pochvala priamo od člena predstavenstva, spätná väzba na tvoju prácu a intenzívna spolupráca priamo s odborníkmi - aj o tom je korporátna Bankademy.

Bankademy je spoločným projektom Tatra banky, a. s., Národohospodárskej fakulty a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Projektu sa zúčastnilo päť tímov z národohospodárskej fakulty a jeden tím z obchodnej fakulty, ktoré riešili reálne zadania v dvoch tématických oblastiach – korporátne a projektové financovanie. Tím obchodnej fakulty sa venoval marketingu projektu Bankademy a pripravuje tiež stánok na udalosť Jarná univerzita.

V letnom semestri 2016/2017 prebiehala Bankademy pod vedením supervízorky Ing. Márie Širáňovej M.A., PhD., z katedry bankovníctva a medzinárodných financií NHF a supervízorky Ing. Veroniky Nekolovej, PhD., z katedry marketingu OF.

Projekt vyvrcholil finálnymi prezentáciami, ktoré prebehli priamo v centrále Tatra banky. Tam študenti predviedli, čo sa počas dvoch mesiacov naučili a najlepší samozrejme neodišli naprázdno. V každej z tématických oblastí bol vyhlásený najlepší tím a zároveň aj celkový víťaz s najväčším počtom bodov.

Na druhom mieste sa umiestnili študenti s témou Chirana T-Injecta – investičné a prevádzkové financovanie vybraného korporátu. Gratulujeme študentom Veronike Šiškovej, Marekovi Pavlovovi, Martinovi Lacekovi a Martinovi Labajovi.

Na prvom mieste sa umiestnil tím s témou Projektové financovanie kancelárskej budovy UNIQ – Staromestská ulica. Gratulujeme študentom Monike Štefancovej, Anne Valachovej a Erikovi Csatárimu.

Počas celého trvania projektu dostávali tímy informácie hneď od viacerých odborníkov z Tatra banky, ktorí sa im aj individuálne venovali a konzultovali s nimi zadania. Tím expertov bol vyskladaný tak, aby pokryl každú oblasť, ktorú študenti potrebovali pochopiť na zvládnutie svojej úlohy. Lucia Galková, vedúca oddelenia firemných klientov a Pavol Stašík, vedúci firemných analýz sa zameriavali na korporátne zadanie. Vladimír Lakatoš, vedúci oddelenia financovania nehnuteľností zastrešoval tému projektové financovanie.  Po výborne zvládnutých prezentáciách, samozrejme, nasledovala spätná väzba a zhodnotenie posledných nejasností.  

Projekty boli vyhodnotené skutočne veľmi pozitívne, čo prisudzujeme práve tomu, že ich viedli aj partneri z praxe. Víťazný tím zožal naozaj veľmi pozitívnu spätnú väzbu, dokonca priamo od člena predstavenstva Tatra banky, pána Marcela Kaščáka, ktorý bol tiež jedným z finálnych hodnotiteľov projektov.  

Študenti okrem diplomov, ktoré si môžu priložiť k ich životopisu, budú súťažiť o cenu Talentway awards, ktorá bude vyhlásená na Jarnej univerzite dňa 3. 5. 2017 o 17:00. Na Jarnej univerzite sa tiež dozvieš o možnosti zapojenia sa do projektu v ďalšom semestri v stánku Bankademy.

Viac informácii o aktivitách a podmienky účasti v BANKADEMY získate emailom na adrese supervisorky, Ing. Veroniky Nekolovej,PhD. veronika.nekolova@euba.sk 

Radi ti poskytneme všetky potrebné informácie, ukážeme ti výsledky z projektov, vysvetlíme ti, ako sa môžeš zapojiť a čo získaš zapojením sa do projektu.

2017 bankademy 2

2017 bankademy 1

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?