V dňoch 6., 7. a 8. novembra 2017, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, sa študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia OF zúčastnili programu blokovej výučby v predmete kúpeľníctvo v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.

Cieľom programu KREATÍVNE KÚPEĽNÍCTVO bolo prezentovať problémy slovenského kúpeľníctva s tvorivými návrhmi na ich riešenie. V rámci programu sa uskutočnili exkurzie do podnikateľských subjektov participujúcich na programe, a to do SLK Trenčianske Teplice, a. s., a na obnovené kúpalisko Zelená žaba. Garantkou programu bola doc. Ing. Darina Eliašová, CSc.

 

2017 kreativne kupelnictvo 1

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.