Načítavam stránku...

JOBLAB klub je osobitný formát kariérneho poradenstva pre budúcich absolventov Obchodnej fakulty, pod vedením našej internej doktorandky Ing. Miroslavy Prvákovej.

Jeho druhý cyklus sa uskutočnil v termíne 5. - 9. 3. 2018 a bol zameraný na spoznanie pracovných možností a prostredia v spoločnosti typu SSC (shared service center) a BC (business center), ktoré sú jedným z najväčších zamestnávateľov absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tento projekt vznikol na základe spolupráce so spoločnosťou Adient s.r.o.

JOBLAB#02 klubu sa zúčastnilo celkovo 10 študentov a absolventov, ktorí absolvovali prednášky na tému pracovný trh, top zamestnávatelia SSC a BC, biznis a práca v korporátnom prostredí. Mali možnosť aj exkurzie do prostredie spoločnosti v reálnom ponímaní a s bohatým programom za pomoci HR Business Partner Martiny Hrabalovej. Taktiež im bola poskytnutá aj diskusia so zamestnankyňou HR oddelenia spoločnosti Soňou Kiktovou, absolventkou predošlého projektu JOBLAB#01 klub.

Po absolvovaní JOBLAB#02 klubu  bol jeho účastníkom poslaný anonymný dotazník, kde mali možnosť ohodnotiť:

  • obsah a program JOBLAB klubu,
  • znalosť spoločností SSC a BC pred a po uskutočnením klubu,
  • záujem o pracovné pozície od partnerskej spoločnosti pred a po uskutočnení klubu,
  • hodnotenie exkurzie

Po zhrnutí vyššie uvedených informácií z prieskumu vyšlo, že nikto z účastníkov projektu JOBLAB#02 klub pred jeho absolvovaním nepoznal prostredie spoločností typu SSC alebo BC, a tak ani nebol záujem o niektorú ich pracovnú pozíciu. Nevedeli si predstaviť, čo sa za prácou v danej spoločnosti skrýva, neboli vôbec naklonení práci v korporátnom prostredí.

Po ukončení projektu JOBLAB#02 klub sme z prieskumu získali veľmi pozitívny a prekvapivý výsledok - všetci zúčastnení majú veľký záujem pracovať pre niektorú spoločnosť SSC alebo BC, všetci zvažujú prácu v korporáte dokonca viac ako v malých alebo stredných podnikoch. Ich počiatočný nezáujem bol spôsobený neznalosťou daného pracovného prostredia, preto aj neschopnosťou predstaviť si seba samého v takej firme vykonávaním takej práce.

V kariérnom poradenstve formou JOBLAB klubu plánujeme pokračovať na konci letného semestra, záujemcovia sa už teraz môžu hlásiť na email: miroslava.prvakova@euba.sk

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?