Načítavam stránku...

Dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, Štefan Žák, prijal 14. 3. 2018 delegáciu z Tishreen University v Sýrii, ktorú viedol rektor sýrskej univerzity prof. Hani Mahmoud Shaaban.

Oficiálneho rokovania na našej fakulte sa zúčastnili aj Dr. Jaber Diba, dekan Fakulty aplikovaných vied, Dr. Louya Mohamad Sayouh z Katedry ekonómie a plánovania Ekonomickej fakulty, prof. Sawsan Salman Ghazal, vedúca oddelenia medzinárodných a kultúrnych vzťahov a vzťahov s verejnosťou Tishreen University, ako aj Ing. Ali Assad, PhD., predseda Národného zväzu sýrskych študentov na Slovensku.

Obsahom rokovania, ktorého sa za vedenie fakulty zúčastnil aj prodekan pre PR, Peter Drábik, a z referátu pre medzinárodné vzťahy Dúbravka Kovačević, bola spolupráca v oblasti výmeny študentov a učiteľov, ako aj možnosti vzájomnej vedecko-výskumnej spolupráce.

Tishreen University v Sýrii má 17 fakúlt, Ekonomická fakulta s 35 tisíc študentmi patrí medzi jej najväčšie fakulty.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?