Načítavam stránku...

20. marca 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave po prvýkrát zorganizovala pre záujemcov o štúdium na 2. stupni štúdia informačný deň, ktorého súčasťou bola aj prezentácia študijných programov Obchodnej fakulty.

Vo vestibule budovy, kde sídli Obchodná fakulta, boli pre záujemcov pripravené stánky 4 študijných programov, ktoré ponúkame na 2. stupni: marketingový a obchodný manažment, manažment cestovného ruchu, manažment medzinárodného obchodu a manažment predaja (vo francúzskom jazyku). V každom prezentačnom stánku boli prítomní zamestnanci katedier, ktoré naše študijné programy zabezpečujú, kompetentní a pripravení odpovedať na otázky zvedavým študentom.

2018 3 20 infoday 2 stupen

 

2018 3 20 infoday1

 

2018 3 20 infoday 2 stupen 2

 

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?