Vďaka mobilitám v rámci programu Erasmus+ sa rozširujú možnosti spolupráce Obchodnej fakulty so zahraničnými univerzitami.

Jedným z výsledkov je aj skutočnosť, že Obchodná fakulta v spolupráci s „Hanoi University of Industry, Trisakti University, Jakarta a University of Social Sciences in Warszaw“ spoluorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu 5th IBSM Conference : Business, Management and Accounting, ktorá sa uskutočnila 19. – 21. apríla 2018 v hlavnom meste Vietnamu – Hanoj.

V rámci úvodného dňa konferencie súčasťou programu bolo plenárne rokovanie, na ktorom vystúpila Paulína Krnáčová ako keynote speaker s prednáškou na tému Bezpečnosť potravín v kontexte ochrany spotrebiteľa. Počas otvorenia medzinárodnej vedeckej konferencie prodekan pre PR, Peter Drábik, prevzal ďakovný list predsedu organizačného výboru, prof. Asepa Hermawana z Trisakti University, Jakarta.

Svojimi aktívnymi vystúpeniami počas rokovaní v sekciách v nasledujúcom dni zastupovali fakultu Ferdinand Daňo, Peter Drábik a Paulína Krnáčová.

Počas pracovného pobytu v Hanoji zástupcovia fakulty spolu s rektorom EU v Bratislave navštívili dve významné vietnamské univerzity „National Economics University“ a „Hanoi University of Industry“, kde rokovali o možnostiach spolupráce v oblasti študentských a zamestnaneckých mobilít, vedecko-výskumnej činnosti, organizovania spoločných vedeckých podujatí, ako aj uzatvorenia zmlúv o dvojitých diplomoch.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.