Načítavam stránku...

Študenti Obchodnej fakulty opäť po roku pozývajú na Winefest – záverečný workshop predmetu podnikanie v praxi, ktorý sa na Obchodnej fakulte vyučuje metódou projektového vyučovania.

Prídite sa 2. mája 2018 v čase od 13:00 do 18:30 do Auly EU v Bratislave presvedčiť, ako sa študentom podarilo prepojiť teoretické poznatky získané štúdiom s praktickými skúsenosťami vinárov, ktorých na Winefeste študenti zastupujú v úlohe obchodných zástupcov. Počas otvorenia Winefestu 6 prebehne aj vyhodnotenie a oceňovanie najlepších tímov a ich riešení v rámci klubovej činnosti v tomto letnom semestri. Spoločne si vychutnajme príjemnú atmosféru vínneho festivalu na záver semestra.

Viac informácií o Winefeste nájdete na FB evente: https://www.facebook.com/events/winefest-6

 

2018 4 23 winefest 6

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?