Načítavam stránku...

Pri príležitosti 5. ročníka China – CEEC Educational Cooperation Conference, ktorá sa konala v dňoch 9. a 10. júna 2018 v čínskom Ningbo, sa uskutočnili viaceré sprievodné podujatia zamerané na spoluprácu v oblasti vzdelávania. Na tomto podujatí mala svoje zastúpenie aj Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo podpísal dňa 7. júna 2018 v Šanghaji memorandum o porozumení so "Shanghai University of International Business and Economics" (SUIBE). Delegáciu EU v Bratislave prijal prezident SUIBE, prof. Guohong Zhu. Predmetom pracovného rokovania boli možnosti vzájomnej spolupráce. SUIBE ponúka viaceré spoločné študijné programy s univerzitami v Austrálii, Veľkej Británii, Kanade a Nemecku a podieľa sa na viacerých významných výskumných projektoch. Obidve strany zdôraznili, že potenciál spolupráce je veľký, keďže štruktúra oboch inštitúcií je veľmi podobná.

V rámci 3. ročníka China – CEEC Business School Summit vystúpil dňa 9. júna 2018 rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo ako jeden z hlavných rečníkov s príspevkom na tému "Experience on International Exchange and Cooperation of the University of Economics in Bratislava" na úvod panelu „Belt & Road Countries Forum on International Business Education“. EU v Bratislave sa v minulom roku stala jedným zo zakladajúcich členov "Alliance of Silk Road Business Schools", ktorá je platformou pre spoluprácu škôl zameraných na business v rámci krajín projektu tzv. Hodvábnej cesty. Cieľom aliancie je vytvorenie mechanizmov pre dlhodobú spoluprácu umožňujúcu kontinuálne posilňovanie vzdelávacej výmeny a spolupráce medzi jednotlivými členskými inštitúciami.      

V nedeľu 10. júna 2018 sa konal 3. ročník China – CEEC Education EXPO, ktorý bol zameraný na prezentáciu zúčastnených univerzít z krajín formátu 16+1. Na vzdelávacom veľtrhu bolo zastúpených 6 slovenských univerzít. Členovia delegácie EU v Bratislave informovali návštevníkov prezentačného veľtrhu, zástupcov vysokých škôl z provincie Zhejiang a záujemcov zo strany študentov najmä o ponuke študijných programov EU v Bratislave v cudzích jazykoch.

V popoludňajších hodinách delegáciu EU v Bratislave privítal prezident Ningbo University (NBU), prof. Manhong Shen. Na stretnutí boli tiež prítomní Huaxing Weng, riaditeľka oddelenia zahraničných vzťahov a zástupcovia School of Business Peifeng Sheng, Weiwei Wang a za slovenskú stranu prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a prodekan Obchodnej fakulty Peter Drábik. Výsledky rokovaní medzi partnermi by mali viesť k výraznému posilneniu vzťahov najmä v oblasti študentských a zamestnaneckých mobilít, vedy a výskumu, možnosti dvojitých diplomov a rozvoja anglofónnych študijných programov, o ktoré čínska strana prejavila záujem.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?