Načítavam stránku...

11. a 12. 10. 2018 sa na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutoční workshop: používanie metód Design Thinking & Problem Based Learning organizovaný v rámci projektu DT.Uni. – Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University.

Na workshope sa budeme venovať dvom hlavným oblastiam:

  1. Interdisciplinárne vzdelávanie – význam, riešenie problému alebo vytvorenie produktu.
  2. Metóda Design Thinking – inovatívny spôsob riešenia problémov.

 

Vysvetlíme si proces metódy design thinking, používanie techník v rámci design thinking-u a problem based learning-u. Vyučovací proces sa môže stať zábavný nielen pre učiteľa, ale aj pre študentov. Študenti rozvíjajú svoju kreativitu, mäkké zručnosti, tzv. soft skills, učia sa ako pracovať v tíme, učiteľ sa z aktívnej polohy presúva na rolu mentora. Techniky využívané v design thinking-u a problem based learning-u reflektujú na súčasnú generáciu študentov. Študent rozvíja svoju kreativitu, nápaditosť zábavnou formou. Rieši komplexné problémy a hľadá riešenia, kooperuje v tíme. Učiteľovi sa výrazne zľahčí vyučovací proces, pretože aktivita sa prenáša na študenta – nové poznatky, nápady prináša a prezentuje študent a naviac ho to ešte aj baví.

V priebehu 2 dní vám bude predstavených niekoľko techník, ktoré viete ihneď aplikovať do svojej výučby a uľahčiť si priebeh semestra.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa na workshop vopred registrovať. V prípade záujmu prosím kontaktujte Ing. Veroniku Nekolovú, PhD., prostredníctvom e-mailu veronika.nekolova@euba.sk

Viac o projekte DT.UNI : Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University na:

web: https://www.umcs.pl/en/about-the-project,13514.htm

FB: https://www.facebook.com/groups/172640563458187/

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?