1. 10. 2018 sa v rámci výučby predmetu geografia v cestovnom ruchu uskutočnila celodenná odborná exkurzia študentov 2. ročníka Obchodnej fakulty (študijný program podnikanie v cestovnom ruchu a službách) do Znojma.

Študenti spolu s vyučujúcim Ing. Jurajom Litomerickým, PhD., navštívili znojemský hrad, rotundu sv. Kataríny (stredoeurópsky unikát) a znojemské podzemie. Exkurzie sa zúčastnilo 62 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.