Načítavam stránku...

18. októbra 2018 sa študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave študijného programu medzinárodné podnikanie v rámci voliteľného predmetu etické aspekty finančných operácií v medzinárodnom obchode zúčastnili medzinárodného finančného veľtrhu GEWINN Messe vo Viedni.

Návštevu Viedne absolvovali spolu s gestorom predmetu doc. Ing. Ľubošom Pavelkom, PhD., z katedry medzinárodného obchodu. Mottom podujatia bolo využitie umelej inteligencie v oblasti finančných služieb. Odborný výklad vyžiadaný  pre študentov Obchodnej fakulty vo výstavných priestoroch veľtržného areálu týkajúci sa úlohy Európskej centrálnej banky a problematike eura zabezpečili v anglickom jazyku experti Rakúskej národnej banky.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?