Načítavam stránku...

Volebná komisia pre voľbu dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity oznamuje mená kandidátov na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023,

ktorí vyslovili súhlas so svojou kandidatúrou:

 

Zároveň Vás pozývame na predvolebné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v utorok 20. novembra 2018 o 11.00 hod. v Spoločenskej miestnosti v budove V1 Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Kandidáta na dekana bude voliť Akademický senát Obchodnej fakulty EU v Bratislave na svojom neverejnom zasadnutí dňa 29. novembra 2018 o 12.00 hod.

Zvoleného kandidáta následne na návrh Akademického senátu Obchodnej fakulty vymenuje do funkcie dekana rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.
predseda volebnej komisie

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?