Na pôde Obchodnej fakulty bola 26. 3. 2019 podpísaná dohoda o odbornej spolupráci so Zväzom obchodu Slovenskej republiky.

Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom univerzity prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., a dekanom Obchodnej fakulty Ing. Petrom Drábikom, PhD., podpísala rámcovú dohodu o odbornej spolupráci so Zväzom obchodu Slovenskej republiky (ďalej "ZO SR") zastúpeným jeho prezidentom JUDr. Martinom Katriakom a 1. viceprezidentom doc. Ing. Pavlom Konštiakom, PhD. Predmetom dohody je rámcová úprava vzťahov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ZO SR, ktoré sa budú rozvíjať predovšetkým v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumných aktivít, v oblasti podpory študentov prostredníctvom vytvorenia priestoru na odbornú prax študentov v spoločnostiach, ktoré sú členmi ZO SR.

Rámcová dohoda bola podpísaná na dobu neurčitú a vytvára široký rámec, ktorý bude užitočný pre našich študentov rozšírením možností na spoluprácu s hospodárskou praxou.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.