26. 3. 2019 sa konal informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave pre záujemcov o 2. stupeň štúdia, na ktorom mala zastúpenie aj Obchodná fakulta.

Okrem tradičného formátu – prezentačných stánkov jednotlivých študijných programov ponúkaných fakultou na 2. stupni štúdia, ktoré boli umiestnené vo vestibule budovy V1, sme pre študentov pripravili zábavnejšiu formu sprostredkovania informácií o obsahu štúdia. Bol ňou krátky kvíz, ktorý prebiehal v spoločenskej miestnosti V1 a do ktorého prípravy a realizácie sme zapojili aj Študentský parlament Obchodnej fakulty. Študenti si hravou formou otestovali, čo vedia o Obchodnej fakulte, aké majú poznatky a vedomosti v oblastiach, ktoré sa vyučujú na Obchodnej fakulte. Víťazi kvízu si so sebou odniesli malé odmeny.

V prezentačných stánkoch záujemcovia mohli stretnúť pedagógov, doktorandov, ktorí sa na výučbe predmetov podieľajú, ale aj študentov, ktorí na konkrétnych študijných programoch študujú, a tak získať zaručené informácie z pravej ruky. Záujem bol o obsahovú náplň jednotlivých študijných programov, spoluprácu s praxou, možnosti štúdia v zahraničí, ale aj štandardné otázky týkajúce sa prijímacieho konania.

Sme radi, že je o nás záujem.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.