Načítavam stránku...

Krátka fotoreportáž z brezovských a myjavských kopaníc.

V aprílovom termíne a krásnom počasí sa študenti manažmentu cestovného ruchu stretli v prostredí brezovských a myjavských kopaníc, aby spoznali atmosféru výnimočného potenciálu pre rozvoj slovenského cestovného ruchu, ako aj získali aktuálne odborné informácie súvisiace s procesmi zabezpečovania rozvoja lokálnej i regionálnej ekonomiky cestovného ruchu a s možnosťami implementácie inovácií v cestovnom ruchu. Program mal odborný charakter, pričom dominujúcim prvkom bola osobnosť M. R. Štefánika a prípravy stého výročia jeho tragickej smrti, predovšetkým z aspektu cestovného ruchu.

 

Katedra služieb a cestovného ruchu týmto vyjadruje poďakovanie za spoluprácu:

Mgr. Jaroslavovi Ciranovi, primátorovi mesta Brezová pod Bradlom

Ing. Michálekovi, prednostovi mestského úradu Brezová pod Bradlom

Ing. Zuščíkovej, Ing. Plačkovej (MsÚ Brezová p. Bradlom)

Mgr. Valihorovi, historikovi a vedúcemu útvaru kultúry a miestnych tradícií, MsÚ Brezová pod Bradlom

Jánovi Valihorovi, projektovému manažérovi OZ Subregión pod Bradlom

Mgr. Nemčekovi, Ing. Kováčovej (MAS Kopaničiarskeho regiónu)

Mrg. Petrákovej, PhDr. Imriškovi (Múzeum M. R. Štefánika, Košariská)

Pracovníkom Gazdovského dvora

 

Postrehy študentov:

 Páčilo sa mi naozaj všetko a všade, tieto dni boli pre mňa veľkým prínosom. A hlavne, Štefánik bol hlavný bod celého programu...“

 „Ubytovanie bolo veľmi pekné, ... príroda, bohatstvo v sadoch, kopcoch, prírode ale aj ľuďoch, hrdých kopaničiarov, bez ktorých by to nebolo.“

 „Kopaničiari majú byť na čo hrdí, pretože majú krásnu prírodu, ešte krajšie tradície a kultúru a výnimočnú povahu.“

 „Štefánik bol naozaj veľmi nízky, zato ale veľký človek.“

 Najdôležitejší postreh - Štefánik a slivky sú všade. Veľká inšpirácia pre rozvoj cestovného ruchu.“

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?