Načítavam stránku...

Už 6 rokov po sebe sa v jarnom období na Obchodnej fakulte konajú podujatia, ktorých sa nevieme dočkať hneď od momentu, keď skončia.

Hovoríme o Jarnej univerzite a Winefeste, ktoré sa navzájom dopĺňajú a každým rokom prilákajú mnoho študentov a zamestnancov. Tento rok sme sa stretli v Aule EU v Bratislave a jej okolí 17. apríla 2019, aby sme si užili príjemné chvíle, stretli sa so známymi a kamarátmi, ulahodili chuťovým i čuchovým bunkám a niektorí si aj zatancovali.

Cieľom Winefestu ako záverečného workshopu agrobio klubu je prezentovať výsledky práce skupiny študentov, ktorí počas semestra organizačne pripravia toto podujatie, následne využijú teoretické poznatky z marketingovej komunikácie, aby podujatie odkomunikovali prostredníctvom nimi zvolených komunikačných kanálov. Na samotnom Winefeste zastávajú úlohu obchodných zástupcov vinárstiev, s ktorými si vopred dohodli spoluprácu. V tomto roku sa na Winefeste zúčastnilo prostredníctvom zastúpenia študentami 9 vinárstiev (Durgala & Budinský; Víno Matyšák; Vinárstvo Radošina, Elesko, VVDP Karpaty, Víno Uhlár, Stevino, Miluron, Víno Nichta). Tí, čo prišli na Winefest, mali naozaj bohatú ponuku vín, z ktorých si mohli vyberať naozaj podľa vlastných chutí a preferencií.

Spravidla každý ročník Jarnej univerzity je iný, niečím odlišný, výnimočný. V tomto roku tých jedinečností - prvenstiev bolo viacero:

 

Ďakujeme všetkým, ktorí:

  • nás podporili svojou účasťou,
  • sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia,
  • nám umožnili zorganizovať podujatie v Aule EU v Bratislave a jej okolí.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?