Načítavam stránku...

4. septembra 2019 sa novoprijatí študenti Obchodnej fakulty zúčastnili úvodných prednášok, ktorých zmysel spočíva predovšetkým v tom, aby študenti získali všetky informácie týkajúce sa ich štúdia na Obchodnej fakulte a zvládli bezproblémový štart novej etapy svojho života.

V priebehu doobedia sa stretli s vedením fakulty, spoznali zástupcov Študentského parlamentu Obchodnej fakulty. Dozvedeli sa aj o tom, čo parlament pre študentov na fakulte robí, s čím môže pomôcť. Zorientovali sa v ponuke služieb Slovenskej ekonomickej knižnice, športových aktivitách na univerzite, ale napr. aj o možnostiach štúdia či pracovných stáží v zahraničí.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?