Načítavam stránku...

Slávnostná imatrikulácia je významnou akademickou slávnosťou na Obchodnej fakulte.  Fakulta víta študentov prvého ročníka a začleňuje ich do radov početnej akademickej obce.

9. októbra 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tak, ako je dobrým zvykom, aj tento rok študentov na akademickej pôde privítal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Študentom sa následne prihovorili dekan Obchodnej fakulty Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. a predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Jakub Nichta. 

Na slávnosti sa zúčastnili aj prodekani Obchodnej fakulty. Po zložení imatrikulačného sľubu zástupkyňou študentov Elzou Hozalian, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín prvého ročníka. Celá slávnosť sa niesla v príjemnej a radostnej atmosfére, novoprijatí študenti potvrdili, že patria do radov akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?