Načítavam stránku...

Slávnostná imatrikulácia a prvá prednáška otvorili akademický rok 2019/2020 Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Chorvátskom Grobe.

Takmer 30 starších študentov premenilo zasadačku obecného úradu v Chorvátskom Grobe na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave a JUDr. Mgr. Vladimíry Vydrovej, starostky obce Chorvátsky Grob.

Za všetkých študentov UTV zložil sľub pán Milan Hudec. Potom nasledovalo predstavenie všetkých študentov, ktorí si prevzali výkazy o štúdiu z rúk Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorá je garantom študijného odboru UTV Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Chorvátskom Grobe. Obchodnú fakultu zastupoval aj Ing. Róbert Rehák, PhD., prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty.

Dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik sa v závere prihovoril študentom: „ V mene pána rektora EU v Bratislave, v mene celej Obchodnej fakulty  i vo svojom mene Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby ste rovnakú radosť mali v priebehu celého štúdia. Pre našu fakultu je cťou byť kľúčovým partnerom, spolupracovať a podporovať vzdelávanie starších študentov.“

Pani starostka Chorvátskeho Grobu nadviazala na príhovor dekana: „Je veľká česť, že práve EU v Bratislave ako renomovaná univerzita, sa stáva súčasťou seniorov našej obce.“

Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus Igitur a po slávnostnom ceremoniáli nasledovalo spoločné fotenie v krásnom parku pred budovou obecného úradu a prvá prednáška študentov 1. ročníka s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou UTV.

Univerzita tretieho veku v Chorvátskom Grobe pokračuje v písaní príbehu zmysluplného využitia voľného času seniorov.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?