Pri príležitosti 50. výročia vzniku Obchodnej fakulty sa 17. - 18. októbra 2019 v Kaštieli Mojmírovce konala 6. medzinárodná vedecká konferencia o obchode, medzinárodnom podnikaní a cestovnom ruchu s podnázvom Trendy a výzvy európskeho podnikateľského prostredia.

Záštitu nad konferenciou prevzal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Konferencia sa niesla v duchu osláv významnej udalosti v živote fakulty - 50. výročia jej vzniku, a priateľského stretnutia v príjemnom prostredí kaštieľa so zaujímavým odborným i spoločenským programom za prítomnosti významých hostí - zástupcov akademickej sféry, diplomatického zboru a partnerov Obchodnej fakulty z hospodárskej praxe.

V priebehu konferencie sme sa vrátili v spomienkach nielen k historickému vývoju Obchodnej fakulty vďaka poetickému otvoreniu konferencie prof. Strážovskou, ale aj k ľuďom, ktorí na Obchodnej fakulte pôsobili a podieľali sa na jej rozvoji, no nebolo im dopriate dožiť sa tohto významného jubilea.

V rámci plenárneho rokovania si účastníci vypočuli odborné prednášky, ktoré viedli: Pavol Lančarič na tému Pripravujeme sa ako krajina/fakulta dostatočne na to, čo prinášajú a ešte prinesú technologické zmeny v 21. storočí? a Rastislav Lauko na tému Aktuálne výzvy a vývoj v oblasti elektromobility.

Jednou zo súčastí programu bolo odovzdávanie ďakovných listov dekana Obchodnej fakulty za mimoriadny prínos k rozvoju fakulty, ktoré obdržali: prof. Peter Baláž, in memoriam; prof. Ferdinand Daňo, prof. Jaroslav Kita, prof. Dagmar Lesáková, prof. Ľudmila Novacká, emeritná prof. Helena Strážovská, emeritná prof. Valéria Michalová a doc. Alica Lacková.

Dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik odovzdal ďakovné listy aj významným partnerom hospodárskej praxe, ktorí dlhodobo podporujú aktivity fakulty, ktoré významne prispievajú ku skvalitňovaniu vzdelávania, vedy a výskumu, medzinárodnej spolupráce a ostatných kľúčových oblastí činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave: Ján Bilinský a COOP Jednota Slovensko, s. d.; Eugen Hauerland a spoločnosť Hauerland, spol. s r. o.; Otokar Klein a mesto Nové Zámky; Pavol Lančarič a spoločnosť Orange Slovensko; Štefan Mácsadi a Coop Jednota Nové Zámky, s. d.; Alexander Rozin a spoločnosť Incheba, a. s., a Július Šabo a spoločnosť Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.

Počas konania konferencie Peter Drábik odovzdal cenu dekana Obchodnej fakulty za publikačnú činnosť za rok 2018, ktorá sa od roku 2019 udeľuje v 4 kategóriách. Na základe výsledkov hlasovania odbornej komisie cenu získali nasledovní autori:

  • v kategórii Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: Marta Karkalíková, Alica Lacková a Ivan Hlavatý za monografiu Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti v SR, vydanú vo Vydavateľstve EKONÓM,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch: Ferdinand Daňo a Dagmar Lesáková za článok s názvom The Role of Environmental Stimuli in Shopping Evaluation and Responses, publikovaný v Ekonomickom časopise,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: Eva Hanuláková a Ferdinand Daňo za článok s názvom  Circular Economy As a New Managerial Approach, publikovaný v časopise AD ALTA : journal of interdisciplinary research, registrovaný vo Web of Science,
  • v kategórii Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: Oľga Škvarčeková, Marian Poláček, Attila Pólya, Monika Magyaricsová, Peter Červenka a Jamal Hasan za učebnicu Informatika, vydanú vo Vydavateľstve EKONÓM.

Hudobnými vystúpeniami obohatili program konferencie a vyčarili úsmev na tvári a potešili nejedného účastníka konferencie mladí ľudia, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar im pomáha na neľahkej ceste životom: Kristína Čonková piesňami All I want (Kodaline) a Dancing on my own (Calum Scott); a Sebastián Vaškovič hrou na akordeón slovenských, rómskych piesní a skladby Despacito.

Poobedné rokovanie otvoril primátor Nových Zámkov, operný spevák Otokar Klein spevom Piesne o rodnej zemi, ktorého na klavíri doprevádzal Tamás Fekete, doktorand na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Ako býva dobrým zvykom pri významných životných jubileách, aj my sme sa rozhodli venovať Obchodnej fakulte niekoľko hmatateľných darčekov, ktoré sme uviedli do života práve na tejto konferencii a zostanú ako pamiatka na 50. výročie vzniku fakulty:

  • personalizovanú poštovú známku Obchodnej fakulty, ktorú vydala POFIS,
  • publikáciu Obchodná fakulta : Polstoročie očami tých, ktorí boli jej súčasťou,
  • promovideo Obchodnej fakulty, ktorého tvorcom (scenár, kamera, réžia, strih) je študent manažmentu cestovného ruchu Samuel Chlpek v kooperácii s Miroslavou Čukanovou a Paulínou Krnáčovou,
  • krátke video - zostrih z predchádzajúcich ročníkov konferencie - Návrat do minulosti – konferencia včera a dnes (kamera a strih: Mária Vasiľová a Julián Bosák, spolupráca: Peter Drábik, Paulína Krnáčová).
  • strom Obchodnej fakulty - obraz vytvorený účastníkmi konferencie.

Konferencia ďalej pokračovala programom Ako je na Obchodnej fakulte, ktorý pripravili katedry a študenti Obchodnej fakulty. Mali sme príležitosť dozvedieť sa o činnosti, úspechoch, plánoch do budúcnosti jednotlivých katedier, či o aktivitách, ktoré realizujú naši študenti.

Program konferencie pokračoval vo večerných hodinách spoločenským večerom, počas ktorého nás okrem tanečnej zábavy v podaní skupiny the Great Voices zabavilo vtipným vystúpením na motívy zo života Obchodnej fakulty Divadlo pri Kolkárni. Mnoho zábavy a vtipných situácií vznikalo aj pred objektívom FunFace fotokútika.

V závere nám dovoľte poďakovať všetkým, ktorí svojou prítomnosťou na konferencii prispeli k slávnostnej a príjemnej atmosfére. Zvlášť ďakujeme dlhoročným partnerom, podporovateľom Obchodnej fakulty a vzácnym hosťom, ktorí nás podporujú a podporili aj toto podujatie: Július Šabo – konateľ spoločnosti Motor-Car Bratislava; Eugen Hauerland s manželkou – generálny riaditeľ spoločnosti Hauerland, spol. s r. o.; Alexander Rozin – námestník obchodnej politiky a marketingu, Incheba Bratislava; Ján Bilinský – generálny riaditeľ, Coop Jednota Slovensko, s.d.; Ivan Lellák - Coop Jednota Slovensko, s.d.; Štefan Mácsadi - predseda predstavenstva, Coop Jednota Nové Zámky, s. d.; Géza Mihály – generálny riaditeľ, Trexima, a. s.; Peter Schultz – predseda PD Mojmírovce; Pavol Lančarič, Orange Slovensko; Ivan Bzdúšek, obchodný riaditeľ, Coop Jednota Senica; Ali Assad – prezident Slovensko-sýrskej obchodnej komory, Rastislav Lauko, Západoslovenská energetika ZSE. Ďakujeme aj ďalším sponzorom a partnerom tohto podujatia: spoločnosti Proxenta, Víno Nichta, Budiš, Bonavita, Orgeco, Novofruct, Levické mliekarne, AGRO TAMI – nitrianske mliekarne, PD Dvory nad Žitavou, PD Nesvady, Pekáreň Oremus, reštaurácia Štefánka, reštaurácia Plzenský prazdroj, výrobný závod Samsung, Alain Delon a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. V neposlednom rade úprimne ďakujeme Kaštieľu Mojmírovce a zvlášť p. riaditeľovi Štefanovi Bugárovi, ktorý nám vždy vytvorí podmienky a zázemie pre zorganizovanie výročnej konferencie pod strechou Kaštieľa Mojmírovce.

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.