Prvé imatrikulácie a prvá prednáška zahájili akademický rok 2019/2020 Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore Nikdy nie je neskoro začať niečo nové aj vo Vajnoroch.

Takmer 25 starších študentov premenilo obradnú sieň úradu MČ Bratislava- Vajnory na malú vysokoškolskú aulu. V úvode imatrikulácii si prítomní vypočuli slávnostné príhovory Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., prodekana pre rozvoj a zabezpečenie kvality Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  a Ing. Michala Vlčeka, starostu MČ Bratislava-Vajnory.

Starosta MČ Bratislava-Vajnory Ing. Michal Vlček vo svojom príhovore zdôraznil, že „Ekonomická univerzita v Bratislave je mojou „alma mater“ a hrdo sa k tomu hlásim. Hrdo sa hlásim k seniorom našich Vajnor a všetky aktivity s nimi a pre nich budem vždy podporovať.“

Za všetkých študentov unvierzity tretieho veku zložila sľub Ing. Soňa Molnárová a následne si študenti prevzali výkazy o štúdiu z rúk zástupcu garanta študijného odboru Ing. Róberta Reháka, PhD., prodekana pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V závere slávnostného aktu Ing. Jozef Orgonáš, PhD., uviedol: „ V mene pána rektora EU v Bratislave, v mene vedenia, v mene dekana Obchodnej fakulty i vo svojom mene Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania a aby ste s rovnakou radosťou, ktorú prejavujete dnes, štúdium aj ukončili. Týmto pokladám akademický rok 2019/2020 Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Vajnoroch za otvorený."

Po zaznaní študentskej hymny Gaudeamus Igitur a slávnostnom ceremoniáli nasledovala prvá prednáška študentov 1. ročníka univerzity tretieho veku vo Vajnoroch s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA. Začína sa písať „vajnorský príbeh“ zmysluplného využitia voľného času seniorov tejto dôležitej časti hlavného mesta Bratislava a Obchodná fakulta opäť potvrdzuje svoju kľúčovú úlohu vo vzdelávaní seniorov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.