Načítavam stránku...

Výbor Sekcie pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ocenil v závere septembra v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry, ktoré vyšli v roku 2018.

V kategórii spoločenské vedy získala prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 publikácia:

Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol.: Zákon o dohľade nad finančným trhom - Komentár.  Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978 - 80- 8168-947-5.

Členmi autorského kolektívu boli zamestnanci Katedry obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave: JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD., JUDr. Dušan Holub, PhD., JUDr. Hana Magurová, LL.M., PhD., JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?