Aj tento rok sa študenti študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách mohli v rámci odbornej praxe venovať animačným aktivitám v cestovnom ruchu.

Po workshope so Slavomírom Pačutom/Stagemann Slovensko, prvých „podnikateľských nápadoch" a finálnej príprave realizačných plánov sa študenti pustili do animácií pre reálne cieľové skupiny. Animácia pre teenegerskú skupinu v Bratislave – Hľadanie pokladov v Bratislave (Bognárová N., Janikovics R. M., Pásztorová O., Szamaránszka A.), Halloweensky večierok pre deti školského veku  (Gajarská K., Lakiová L., Manicová M., ZŠ J.G. Tajovského Senec), Halloween večierok pre spevácky zbor CANTICA NOVA v Trnave (Hozová K., Lukáčová S. a Kátlovská M.) a Mikulášsky záverečný event (Medvecká V., Cibáková Z., Hrebeňová K., Franóová B. a Panák T.) – to všetko bola zábava, overenie si či odhalenie svojich daností a schopností a nadobudnutie zručností spojených s organizáciou a aj realizáciou programu v praxi. Záverečný event bol plný zaujímavých a živých prezentácií realizovaných animácií, oživený vystúpeniami ostrieľaných absolventov študentských mobilít  (Andrea Silvaiová, Španielsko a Jaroslav Siman, Bulharsko).

Súčasťou Mikulášskeho záverečného eventu s pravou predvianočnou atmosférou bolo vyhlásenie 2. ročníka Študentskej osobnosti cestovného ruchu spomedzi študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia manažmentu cestovného ruchu. Osobnosťou sa stala Bc. Lenka Zemanová, ktorá následne úprimne porozprávala o svojom záujme o cestovný ruch, zdôverila sa so svojimi skúsenosťami z ciest, mobilít a odborných praxí na Slovensku, ako aj v rôznych krajinách.

 

Anna Michálková, Jozef Gáll a Martina Naňáková

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.