Obchodná fakulta pokračuje v nadväzovaní spolupráce s hospodárskou praxou.

V roku 2019 rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a konateľ spoločnosti Motor-Car Július Šabo podpísali memorandum o spolupráci medzi Obchodnou fakultou a spoločnosťou Motor-Car, na základe ktorého budeme pokračovať v prepájaní študentov s praxou. V zimnom semestri 2019/2020 študenti riešili zadania z praxe, ktorých výsledky prezentovali pred zamestnancami spoločnosti Motor-Car počas záverečných prezentácií, ktoré prebiehali 23. januára 2020, zamerané na tieto témy:

  1. Mercedes - viac ako automobilka.
  2. Naozaj iba auto? CASE.
  3. Digitálny svet v automotive.
  4. Nové výzvy spojené s rôznymi generáciami zákazníkov.

 

Spolupráca bude pokračovať aj v letnom semestri a bude rozšírená o podiel na príprave a realizácii autosalónu v Bratislave.

Študentom prajeme veľa úspechov!

2020 2 1 automotive klub 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.