5. – 6. decembra 2019 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Merkúr 2019, ktorá sa konala v Bratislave – rokovacej miestnosti rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zúčastnili sa jej doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z piatich krajín, aby prezentovali svoje poznatky na vedeckom podujatí.

Podujatie otvoril prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty Róbert Rehák, pričom v svojom prejave vyzdvihol dôležitosť konferencie, predovšetkým v oblasti zdieľania vedecko-výskumných výsledkov doktorandov, nadväzovania spolupráce pre riešenie spoločných interdisciplinárnych projektov, ale aj vytvárania kontaktov.

V rámci plenárneho rokovania sme si mohli vypočuť prednášky Ivana Lásku zo spoločnosti Trexima na tému Štrukturálne zmeny na trhu práce, Michaely Vrbenskej z Oddelenia medzinárodnej mobility EUBA na tému študentské výmenné programy, Zuzany Kopčanovej, Tako Velichovej a Nory Hložekovej zo spoločnosti J. W. Fulbright Commission na tému štipendijné programy v USA a Júlie Neiplovej zo spoločnosti SAIA na tému štipendijné príležitosti na študijnú a výskumnú mobilitu v zahraničí.

Po plenárnom rokovaní sa účastnili rozdelili na rokovania, ktoré prebiehali v 3 sekciách: Manažment podnikania, cestovný ruch a služby v globálnom prostredí; Medzinárodné podnikanie pod vplyvom geopolitických zmien a Trendy a výzvy v marketingu.

V závere rokovacieho dňa gestori sekcií vyhodnotili a ocenili najlepšie príspevky a vyhlásili víťazov. Cenu dekana Obchodnej fakulty za najlepší príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Merkúr 2019 získali:

  • v sekcii Manažment podnikania, cestovný ruch a služby v globálnom prostredí Jozef Gáll a Martina Naňáková s príspevkom na tému The Regional Agglomeration of the Tourism Sector a Clustering Approach;
  • v sekcii Medzinárodné podnikanie pod vplyvom geopolitických zmien Ondrej Tomčík s príspevkom na tému Vzťah obchodnej komplementarity s výškou realizovaného exportu SR do vybraných krajín východnej Ázie – Čína, Japonsko, Južná Kórea;
  • v sekcii Trendy a výzvy v marketingu Denyus Mardony s príspevkom na tému Influence of Organizational Network, E-Marketing Orientation and Organizational Innovation of the Strategic Business Performance through Organizational Flexibility in the Indonesian General Insurance Industry.

Ako zvyčajne na konferenciách býva dobrým zvykom, nechýbal ani spoločenský večer, vďaka ktorému sa účastníci bližšie spoznali, mohli v uvoľnenej atmosfére diskutovať na rôzne témy s potenciálom na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti a na spoločných projektoch.

Dovidenia o rok – na 15. ročníku konferencie Merkúr 2020!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.