Posledné mesiace na Obchodnej fakulte sú z hľadiska kvalitfikačného rastu zamestnancov skutočne úspešné.

 

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal menovacie dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent štyrom našim kolegom počas zasadnutia kolégia rektora:

  • 7. júla 2020:
    • Ing. Paule Puškárovej, DiS. art., PhD., v odbore habilitačného konania medzinárodné podnikanie,
    • Dr. Ing. Malgorzate Agnieszke Jarossovej v odbore habilitačného konania obchod a marketing.
  • 17. septembra 2020
    • Ing. Monike Naďovej Krošlákovej, PhD., v odbore habilitačného konania obchod a marketing,
    • Ing. Stanislavovi Zábojníkovi, PhD., v odbore habilitačného konania medzinárodné podnikanie.

14. júla 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala novú profesorku, doc. Ing. Zuzanu Kittovú, PhD., M.B.L.-HSG, v odbore inauguračného konania medzinárodné podnikanie.

 

Všetkým vymenovaným úprimne blahoželáme a tešíme sa z úspechu. Prajeme veľa energie a tvorivých síl aj naďalej.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.