Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave dňa 17. septembra 2020 udelil rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo ceny za pedagogickú činnosť za rok 2020 aj cenu za najlepšie publikačné výstupy v roku 2019.

 

Na základe výsledkov hodnotiacej komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2020 Ing. Dane Vokounovej, PhD. z Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Na základe výsledkov hodnotenia komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2019:

  • v kategórii monografia v anglickom jazyku bola ocenená publikácia autorov z Obchodnej fakulty:
    Peter Baláž, Stanislav Zábojník, Lukáš Harvánek: China’s Expansion in International Business: The Geopolitical Impact on the World Economy (vydavateľstvo Palgrave Macmillan/Springer Natur)
  • v kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch boli ocenené publikácie:
    • Public Support for Firms in Lagging Regions - Evaluation of Innovation Subsidy in Slovakia (In: Science and Public Policy, Oxford: Clarendon Press/Oxford) autorov Mária Širaňová, Miroslav Šipikal, Valéria Némethová.
    • Measuring Income Inequalities Beyond the Gini Coefficient (In: Central European Journal of Operations Research) autorov Mikuláš Luptáčik, Eduard Nežinský.
    • How Can Project Orientation Contribute to Pro-Environmental Behavior in Private Organizations in Slovakia (In: Journal of Cleaner Production. Amsterdam) autorov Štefan Marsina, Hamranová Anna, Hríviková Tatiana, Bolek Vladimír, Zagoršek Branislav.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.