S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým študentom, kolegom, priateľom a známym, že nás dňa 27. októbra 2020 navždy opustila doc. Ing. Helena LABSKÁ, PhD.

 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

2020 11 1 parte labska

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.