26. októbra 2020 na zasadnutí kolégia dekana odovzdal Peter Drábik cenu dekana Obchodnej fakulty za publikačnú činnosť za rok 2019.

 

Od roku 2019 sa cena udeľuje v 4 kategóriách. Na základe výsledkov hlasovania odbornej komisie cenu za rok 2019 získali nasledovní autori:

  • v kategórii Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: Peter Baláž, in memoriam, Stanislav Zábojník a Lukáš Harvánek za monografiu China’s Expansion in International Business : The Geopolitical Impact on the World Economy, vydanú vo vydavateľstve Palgrave Macmillan/Springer Nature,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch: Ladislav Bažó, Miroslava Čukanová, Laura Markovičová a Dušan Steinhauser za článok s názvom The Impact of Institutional Environment on Slovak Enterprises and the Institutional Hysteresis Effect, publikovaný v časopise Journal of Competitiveness: Scientific Journal from the Field of Management and Economics,
  • v kategórii Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: Eva Hanuláková, Ferdinand Daňo a Peter Drábik za článok s názvom Approaches to Education in the Field of Management, Marketing and Enviromental Consulting, publikovaný v časopise AD ALTA : journal of interdisciplinary research, registrovaný vo Web of Science,
  • v kategórii Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách: Peter Baláž, in memoriam, Stanislav Zábojník, Simona Škorvagová, Zuzana Kittová, Ľudmila Štěrbová, Elena Kašťáková, Ľuboš Pavelka, Marek Minárik a Kristína Drienikováza učebnicu Medzinárodné podnikanie, vydanú vo vydavateľstve Sprint 2.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.