3. decembra 2020 prebehlo v komornej atmosfére odovzdávanie Ceny prof. Petra Baláža, ktorá sa udeľuje na Obchodnej fakulte EU v Bratislave od akademického roku 2019/2020 za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti medzinárodného obchodu.

Udeľovaním Ceny prof. Petra Baláža si pripomíname významnú osobnosť, popredného ekonóma a experta na medzinárodný obchod, nezabudnuteľného kolegu a učiteľa – profesora Petra Baláža, ktorý na Obchodnej fakulte pôsobil viac ako 40 rokov a vychoval tisícky úspešných absolventov, a oceňujeme najlepšie diplomové práce absolventov študijného programu manažment medzinárodného obchodu, ktorého garantom bol dlhé roky pán profesor.

Cena je udeľovaná v spolupráci so skupinou Proxenta. V sídle spoločnosti Proxenta boli za prítomnosti generálneho riaditeľa a majiteľa skupiny Proxenta Pavla Kožíka, dekana Obchodnej fakulty Petra Drábika, prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Jozefa Orgonáša a zástupkyne vedúceho katedry medzinárodného obchodu Zuzany Kittovej ocenení:

1.  miesto získal Ing. Henrich Juhás za diplomovú prácu na tému Vplyv reformovaného všeobecného systému preferencií EÚ na zahraničný obchod EÚ s rozvojovými krajinami, ktorej vedúcou bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

2.  miesto získal Ing. Matúš Rýdzi s diplomovou prácou na tému " Exportná výkonnosť a dovozná náročnosť V4", ktorej vedúcou bola RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

3.  miesto získala Ing. Dominika Polakovičová s diplomovou prácou na tému " Vplyv dohody o zjednodušení pravidiel pôvodu EÚ s Jordánskom na vývoj vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov". Vedúcou práce bola Ing. Ľubica Zubaľová, PhD.

Ocenení absolventi a absolventka študijného programu manažment medzinárodného obchodu získali finančnú odmenu, vecné dary a platenú stáž.

Ďakujeme partnerovi Obchodnej fakulty – skupine Proxenta za spoluprácu a podporu fakulty i študentov. Oceneným absolventom srdečne blahoželáme!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.