14. decembra 2020 rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ dvom profesorom, ktorí pôsobili na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Z Obchodnej fakulty čestný titul získala prof. Ing. Viera Čihovská, PhD., ktorá pôsobila vo funkcii profesorky na Katedre marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Novým profesorom emeritus sa stal aj prof. Ing. Ján Lisý, PhD., bývalý zamestnanec Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Rektor EU v Bratislave za prítomnosti dekana Obchodnej fakulty Petra Drábika a dekanky Národohospodárskej fakulty Eriky Pastorákovej ocenil ich doterajšiu prácu pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorou výrazne prispeli k rozvoju ich fakúlt a celej univerzity, a poďakoval sa im za ňu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.