V tomto roku prebiehal už 3. ročník výberu študentskej osobnosti cestovného ruchu. Študenti rozhodli o víťazovi.

Osobnosť vyhlasujú študenti 3. ročníka 1. stupňa študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách v rámci predmetu animácie v cestovnom ruchu a vyberajú spomedzi študentov 2. ročníka 2. stupňa študijného programu manažment cestovného ruchu. Laureáti tohto ocenenia sú vyberaní na základe viacerých kritérií týkajúcich sa ich angažovanosti v oblasti cestovného ruchu.

Tohtoročný víťaz Samuel Chlpek sa prezentoval študentom v rámci záverečného eventu animácií v cestovnom ruchu s perfektne pripravenou prezentáciou. Skúsenosti Sama v rámci vzdelávania, ale aj praxe cestovného ruchu sú veľmi rôznorodé a bohaté (viac info na IG, FB Samuel Chlpek alebo na www.samuelchlpek.eu)

Víťazkami v predchádzajúcich rokoch boli:

  • 2018

Alena Pirkovská a Bibiána Karpáčová

2020 12 28 pirkovska karpacova

  • 2019

Lenka Zemanová – aktuálne študentka doktorandského štúdia na našej fakulte

2020 12 28 zemanova

 

Autor: Anna Michálková, Katedra služieb a cestovného ruchu

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.